Инструменти за правене на отвори

Сега можете да пробиете дупки и да настройвате отвори с един инструмент.

Инструменти за правене на отвори

Сега можете да пробиете дупки и да настройвате отвори с един инструмент.

Един инструмент прави всичко

Пробийте дупки и направете отворите бързо и лесно с един инструмент, без да са необходими отделни чукове. Вграденият пружинен чук създава достатъчно сила, за да пробие тежката карта, тъканта и разделените отвори. Всъщност, това е толкова мощен инструмент, че ще имате нужда от подложка, за да защитите работната си повърхност.

Един инструмент прави всичко