Поддръжка и резервни части

Дори и най-острите инструменти могат да се износят с употребата, а металът винаги може да се поправи с малко масло или заточване. По тази причина създадохме набор от инструменти, които да улеснят редовната им поддръжка.

Поддръжка и резервни части

Дори и най-острите инструменти могат да се износят с употребата, а металът винаги може да се поправи с малко масло или заточване. По тази причина създадохме набор от инструменти, които да улеснят редовната им поддръжка.

Удължете добрите времена

Работата в градината е част от удоволствието. Но това също означава, че се нуждаете от инструменти, които работят много усилено. Това води до износване, но благодарение на нашия комплект за поддръжка и резервни части не е необходимо да ги изхвърляте. Вместо това, любимото оборудване може да остане част от вашия комплект толкова дълго, колкото искате.

Удължете добрите времена