Гаранционни условия PowerGear™ X-серия

Гаранционни условия PowerGear™ X-серия

Серията Fiskars PowerGear ™ X е изработена с помощта на усъвършенствани технически производства и материали. Нашите продукти са тествани и имат отлично представяне в дейностите и средата, за която са създадени. Понякога, без значение колко внимателни сме били по време на производството, възможно е да възникнат и грешки. За да гарантираме, че нашите клиенти ще свършат възможно най-добрата работа, ние заявяваме 25-годишна международна неограничена гаранция за производствен дефект на серията Fiskars PowerGear ™ X.

 

Тази гаранция важи изключително на територията на Европейския съюз, Австралия, Беларус, Казахстан, Норвегия, Нова Зеландия, Русия, Швейцария, Турция и Украйна.

 

За гаранцията важат следните условия:

Гаранцията не се прилага, когато продуктите се използват за други цели, за които първоначално са предназначени, и когато продуктите се използват за търговски / професионални цели.

 

Гаранцията не покрива продукти, които са били подложени на ремонти или опити за ремонт, които не са оторизирани от Fiskars.

 

Гаранцията изключва щети като:

Небрежност или промяна на продукта

Злополука

Загуба на продукт

Неподадена информация на търговеца на дребно или Fiskars в разумен срок от настъпването на щетата;

Вреди, причинени на продукта в резултат на употреба, която не е предназначена за продукта или злоупотреба с продукта;

Твърде дълга употреба и нормалното износване на продукта;

Екстремни температури; Топлина, пламък, непрекъснато нагряване над +40 градуса по Целзий или под -30 градуса по Целзий

Неспазването на подходящи грижи като почистване на продукта след употреба и съхранение далеч от атмосферни условия и пряка слънчева светлина

Използването на неподходящи методи или вещества за почистване; като киселини или разтворители

Дефекти, причинени от метеорологичните условия; като ръжда или промяна на цвета

Гаранцията не е валидна в особено агресивни или корозивни климатични условия като морски или индустриален или постоянен контакт с вода, химикали, пепел, цимент или прах.

Ако откриете грешка в изработката или материалите на продукта на Fiskars PowerGear ™ X, трябва да подадете продукта и гаранционна претенция към магазина, откъдето сте закупили артикула. Гаранционните искове трябва да бъдат изпратени в писмен вид в рамките на тридесет (30) дни от момента, в който дефектът е или трябва да бъде открит. Твърдението трябва да включва името, адреса и телефонния номер на собственика, доказателството и датата на покупката, характера на дефекта и датата на първоначалното му откриване. Продуктът може също да бъде върнат чрез обикновена поща в магазина, от който е закупен артикулът.

 

Одобряването на връщането е само по преценка на Fiskars. Ако бъде одобрен, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен с подобен продукт. В случай на преустановени модели дефектният елемент ще бъде заменен с най-близкия модел от текущия диапазон.

 

Fiskars не носи отговорност за случайни, косвени, специални или последващи щети, включително, без ограничение, повреда или загуба на използване на каквото и да е оборудване, загубени продажби или печалби или забавяне или неизпълнение на това Гаранционно задължение.

 

Тази гаранция, предоставена от производителя, допълва и не оказва влияние върху гаранциите, предоставени от дистрибутора, нито ограничава или замества каквито и да е законови гаранции, на които даден клиент може да има право съгласно националното законодателство.

Подмяната или поправката на продукта не удължава срока на първоначалната гаранция.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland