Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да получите достъп до този сайт. С достъп до страниците на World Wide Web (WWW) на Fiskars Group (наричани по-долу Fiskars) Вие приемате следните условия:

Съдържанието на WWW страниците на Fiskars (включително, но не само текст, изображения и аудиовизуални елементи) е изцяло собственост на Fiskars по силата на Закона за авторското право. Всички права запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на Fiskars е забранено, освен изключенията, споменати в тези условия.

Логото на Fiskars, фирменият символ, както и регистрираните и нерегистрирани търговски марки, имена на продукти и други възможни нематериални права и нематериални активи са собственост на Fiskars. Логотипите, корпоративните символи в него, както и регистрираните и нерегистрирани търговски марки, имена на продукти и други възможни нематериални права и нематериални активи на дъщерни и асоциирани дружества са собственост на Fiskars и / или неговите дъщерни дружества или асоциирани дружества. Достъпът до нашите WWW страници не може индиректно или по друг начин да се тълкува като предоставящ лицензиране или други права за използване на която и да било марка, показана на WWW страници без предварително писмено съгласие на Fiskars.

Fiskars ви позволява да съхранявате на компютъра си или да отпечатвате извлечения от тези страници, но само за лична употреба. Съдържанието на WWW страниците на Fiskars може да се използва само с информационна цел и по начин, който не навреди на репутацията на Fiskars. Информацията, предоставена на този WWW сайт, не трябва да се променя без писменото разрешение на Fiskars. Индивидуалните документи на нашите WWW страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи. Не трябва да прехвърляте материали на друго лице, освен ако не сте ги уведомили и те са съгласни да приемат задълженията, произтичащи от условията и условията за използване.

Също така имайте предвид, че нашата компания може да променя тази политика за поверителност от време на време. Ако го направите, ще публикуваме всички промени, така че не забравяйте да проверявате периодично тук.

Вие представлявате и гарантирате, че ще използвате Сайта в съответствие с това Споразумение, включително законите и разпоредбите по това Споразумение и да спазвате всички съществуващи и бъдещи правила и правила на Сайта. Вие се съгласявате, че няма да използвате Сайта за предаване на нежелани съобщения или нежелани съобщения, да се преструвате на FISKARS или на някой друг, да фалшифицирате заглавия или да манипулирате по друг начин идентификатори, за да прикриете произхода на всяко съдържание, предавано чрез Сайта, или юридическо лице, да действа по начин, който отрицателно влияе върху способността на други потребители да използват Сайта, да се занимават с дейности, които биха нарушили приложим закон, да публикуват или предават материали, които нарушават или нарушават по някакъв начин правата на другите или които са незаконни , обидни, клеветнически, вулгарни или по друг начин нежелателни или съдържат реклами или привличане по отношение на продукти или услуги или събират или съхраняват лични данни за други потребители, освен ако не са изрично упълномощени от тези потребители. Ако не спазвате гореспоменатото, не можете да използвате Сайта; FISKARS не са правно обвързани от настоящото споразумение и си запазва всички законни права във връзка с това несъответствие.

Съдържанието на WWW страниците на Fiskars се предоставя "както е". Fiskars не дава гаранции от какъвто и да е вид, нито изрични, нито подразбиращи се във връзка с достъпа, точността, точността, надеждността или съдържанието на информацията от тези страници или която може да бъде постигната чрез тях. Fiskars не гарантира, че неговите WWW страници или сървърът, който ги прави достъпни, не съдържат вируси или други вредни компоненти. Fiskars си запазва правото да променя страниците или да оттегли достъпа до тях по всяко време без отделно съобщение.

Fiskars не носи отговорност по никакъв начин за директни, косвени, случайни, специални или последващи вреди, загуби, разходи или загуба на печалба, свързани с факта, че сте посетили WWW страници на Fiskars или страници, свързани с тях, че не сте били има достъп до информация на тези страници или че сте използвали или сте се опитали да използвате информация на страниците. Fiskars освен това не носи отговорност за преки или косвени щети, свързани с прекъсване, пропуск, прекъсване, дефект, забавяне в работата или предаване, компютърни вируси или повреда на линия или система, дори ако Fiskars или неговите представители бъдат уведомени за такива щети, загуби или разходи. Отговорността на Fiskars, ако има такава, е ограничена до и няма да надхвърли задължението, наложено от финландското законодателство.

Fiskars не поема отговорност за материали, притежавани, създадени или публикувани от трети страни, към които има връзка от WWW страниците на Fiskars. При свързване към сайт на трета страна ще прегледате и приемете условията за използване на сайта, ако има такива, преди да използвате сайта. Връзката към сайт, който не е Fiskars, не означава, че Fiskars одобрява сайта или продуктите или услугата

Fiskars Finland Oy Ab
P.O. Box 130
FI-00561 Helsinki
Finland