Лъжица за спагети

858152 Лъжица за спагети

Отворът позволява оттичането на водата и лесното отмерване на желаната порция. Дизайн на Tobias Wandrup.

  • 28,5 см
  • 36 гр.
858152 Лъжица за спагети 858152 Лъжица за спагети