Преса за чесън

858124 Преса за чесън

Преса за чесън с подвижна решетка за лесно почистване.

72 гр.

858124 Преса за чесън 858124 Преса за чесън