За децата

За децата

Научете ги от рано

Градините са идеалното място, където децата да изпитат абсолютната радост от работата с почвата, засаждането на дървета и близкия контакт с природата. Градинарството им помага сами да разберат как самите те могат да оказват положително влияние върху света, поради което ние създадохме инструменти само за тях.