Picture of loosening soil with Fiskars QuikFit™ Hoe

Мотики

Основен инструмент

Мотиката е незаменима при разрохване на почвата, аериране на растенията и почистване на бурени – мотиката Fiskars върши работа и се предлага с богата гама от дръжки.

QuikFit Мотика
 • Изделие:

  Fiskars QuikFit™
  Fiskars QuikFit™

  Fiskars QuikFit™ система

QuikFit Холандска мотика (130 мм)
 • Изделие:

  Fiskars QuikFit™
  Fiskars QuikFit™

  Fiskars QuikFit™ система