Лопата за копане ErgoComfort

131921 Лопата за копане ErgoComfort

Лопата за копане ErgoComfort

  • Заострен ръб за копане в каменист, глинест терен и твърда почва
  • Повърхност за стъпване за допълнително мултиплициране на мускулната сила
131921 Лопата за копане ErgoComfort 131921 Лопата за копане ErgoComfort